Configurarea unității de bliț pentru fotografierea cu blițul fără fir

Această unitate de bliț acceptă comunicații radio pentru fotografii cu blițul. Configurați ca unitate de comandă unitatea de bliț pe care o cuplați la o cameră; iar unitatea de bliț cu declanșare fără fir a blițului, ca unitate de recepție (unitate de bliț separată de cameră).

Sugestie

  • Pentru a efectua fotografii cu bliț radio fără fir, trebuie să asociați unitatea de comandă cu unitatea de recepție în prealabil.

Configurarea unității de bliț ca unitate de comandă

  1. Aduceți comutatorul de alimentare de pe această unitate de bliț în poziția „ON”.

  2. Utilizați meniul camerei cuplate la această unitate de bliț pentru a specifica [Activat] pentru [Bliț fără fir].

    Se aprinde ledul CMD de pe unitatea de bliț.

Configurarea unității de bliț ca unitate de recepție

Aduceți comutatorul de alimentare de pe această unitate de bliț în poziția „A”, „B” sau „C”.

Pentru detalii despre setările unității de bliț și fotografierea cu bliț fără fir, consultați „Fotografierea cu bliț fără fir (cu unitatea de recepție)”.

Sugestie

  • Raza de comunicare radio fără fir între unitatea de comandă și unitatea de recepție este de aproximativ 35 m. (Stabilită conform condițiilor noastre de măsurare.)

  • Selectați [Setări bliț extern] - [Setări pers. bliț ext.] - [Canal comunicații] din meniul camerei cuplate la această unitate de bliț, apoi specificați canalul pe care îl veți utiliza pentru comunicații radio fără fir. În mod implicit, [Automat] este specificat pentru canalul de comunicații și se utilizează un canal adecvat pentru condițiile mediului radio existente la momentul activării acestei unități de bliț.

  • Când această unitate de bliț este configurată ca unitate de comandă pentru fotografierea radio fără fir, butonul TEST se aprinde în portocaliu imediat ce toate unitățile de bliț, inclusiv unitățile de recepție, sunt gata să se declanșeze.