Înregistrarea/invocarea unei preferințe

Puteți înregistra ca preferință modul sau setările utilizate frecvent, fie pe [MR1], fie pe [MR2], și le puteți invoca prin utilizarea meniului camerei cuplate la această unitate de bliț.

Înregistrarea unei preferințe

  1. Configurați această unitate de bliț cum doriți, pentru înregistrarea ca preferință.
  2. Utilizați meniul camerei cuplate la această unitate de bliț pentru a înregistra configurația curentă în memoria unității de bliț.

    Pentru detalii privind setările de bliț extern ale camerei, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu camera dvs.

  3. Selectați denumirea preferinței vizate ([MR1] sau [MR2]).

Invocarea unei preferințe

Utilizați meniul camerei cuplate la această unitate de bliț pentru a selecta denumirea preferinței vizate.

Sugestie

  • Pentru a schimba proprietățile unei preferințe, invocați o preferință, schimbați configurația acestei unități de bliț, apoi înregistrați configurația din nou, selectând [Setări bliț extern] - [Setări pers. bliț ext.] - [Memorie] din meniul camerei cuplate la această unitate de bliț.

  • Dacă nu intenționați să utilizați preferințele înregistrate, selectați [Dezactivat] în procedura de invocare a preferințelor înregistrate.