Fotografierea cu blițuri fără fir multiple (fotografierea cu grupuri de blițuri)

Puteți efectua fotografii cu blițuri fără fir la maximum 5 grupuri fără fir ale unităților de bliț, inclusiv unitatea de comandă. Înainte de a efectua fotografia cu mai multe blițuri fără fir, nu uitați să configurați fiecare unitate de bliț ca unitate de comandă sau ca unitate de recepție.

 • Unitatea de comandă: această unitate de bliț (HVL-F28RM) sau o unitate de radiocomandă fără fir

 • Unitatea de recepție (unitate de bliț separată de cameră): această unitate de bliț (HVL-F28RM) sau o unitate de recepție radio fără fir

 1. Utilizați meniul camerei cuplate la unitatea de comandă pentru a specifica modul de comandă a blițului, compensarea blițului și nivelul de putere a blițului pentru fiecare grup fără fir.

  Pentru detalii privind setările de bliț extern ale camerei, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu camera dvs.

  Puteți schimba valoarea compensării blițului (reglarea nivelului de putere a blițului) la nivel colectiv, pentru toate grupurile fără fir, dacă apăsați butonul LEVEL -/+ de pe această unitate de bliț configurată ca unitate de comandă.

Sugestie

 • Puteți specifica [Declanșare bliț TTL], [Declanș. bliț manual] sau [Bliţ dezactivat] pentru modul de control al blițului în grupurile fără fir A, B și C. Pentru grupurile fără fir D și E, pe de altă parte, puteți specifica fie [Declanș. bliț manual], fie [Bliţ dezactivat]. Unitățile de bliț din grupul fără fir cu modul de bliț specificat ca [Bliţ dezactivat] nu declanșează blițurile. Unitatea de bliț nu poate fi specificată ca membru al unui grup fără fir D sau E.

 • Când [Activat] este specificat pentru funcția de memorare nivel TTL ([Memorie nivel TTL]), nivelul de putere a blițului măsurat în timpul fotografierii cu bliț TTL se aplică automat la nivelul de putere a blițului pentru fiecare dintre grupurile fără fir A, B și C în timpul fotografierii cu bliț manual.

 • Unitatea de comandă se declanșează ca membru al grupului fără fir A. Dacă nu doriți ca unitatea de comandă să declanșeze blițurile, selectați [Setări bliț extern] - [Set. declanș. bliț ext.] - [Declanșare bliț CMD] din meniul camerei cuplate la unitatea de comandă și apoi specificați [Dezactivat].

 • Puteți compensa nivelul de putere a blițului la nivel colectiv, pentru toate grupurile fără fir, prin specificarea unui nivel de compensare colectivă a blițului.