Fotografierea cu mai multe blițuri fără fir prin controlul raportului de putere

Puteți efectua fotografii cu blițuri fără fir când controlați raportul de putere a blițului în maximum 3 grupuri fără fir (A, B și C) ale unităților de bliț, inclusiv unitatea de comandă. Înainte de a efectua fotografia cu mai multe blițuri fără fir, nu uitați să configurați fiecare unitate de bliț ca unitate de comandă sau ca unitate de recepție.

  • Unitatea de comandă: această unitate de bliț (HVL-F28RM) sau o unitate de radiocomandă fără fir

  • Unitatea de recepție (unitate de bliț separată de cameră): această unitate de bliț (HVL-F28RM) sau o unitate de recepție radio fără fir

: Unitatea de comandă

: Unitatea de recepție radio fără fir

: Unitatea de recepție

  1. Utilizați meniul camerei cuplate la unitatea de comandă pentru a selecta grupul fără fir, apoi schimbați raportul de putere a blițului.

    Pentru detalii privind setările de bliț extern ale camerei, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu camera dvs.

    Când se afișează raportul de putere a blițului în grupurile fără fir A, B și C ca „4:2:1” pe camera conectată, de exemplu, unitatea de bliț din fiecare grup se declanșează la doar o fracțiune din puterea totală a blițului: 4/7, 2/7 și 1/7, respectiv.

Sugestie

  • Unitatea de comandă declanșează blițurile ca membru al grupului fără fir A. Dacă nu doriți ca unitatea de comandă să declanșeze blițurile, selectați [Setări bliț extern] - [Set. declanș. bliț ext.] - [Declanșare bliț CMD] din meniul camerei cuplate la unitatea de comandă și apoi specificați [Dezactivat].