Declanșarea blițurilor de probă

Puteți declanșa blițuri de probă înainte de a începe să fotografiați. Dacă intenționați să utilizați un exponometru pentru fotografierea cu bliț manual, nu omiteți să efectuați blițuri de probă.

  1. Așteptați ca butonul TEST să se aprindă în portocaliu (gata de declanșare) și apoi apăsați butonul TEST.

Sfaturi privind declanșarea blițurilor de probă

  • Puterea blițului pentru declanșarea blițurilor de probă depinde de nivelul de putere a blițului specificat pentru fiecare mod de bliț. În timpul fotografierii cu blițuri TTL, această unitate de bliț declanșează blițuri de probă la nivelul de putere a blițului care corespunde numărului de ghid 2.

  • Cu ajutorul funcției de bliț de probă, puteți previzualiza umbrele subiectului (blițul de modelare). La această unitate de bliț, puteți selecta [De 3 ori] (3 blițuri) sau [4 sec] (blițuri continue la intervale egale timp de 4 secunde) pentru blițul de modelare. Pentru a schimba setarea blițului de modelare, selectați [Setări bliț extern] - [Set. declanș. bliț ext.] - [Test bliț] din meniul camerei cuplate la această unitate de bliț și apoi schimbați opțiunea de setare.

  • Când [1 dată] sau [Grup] se specifică pentru declanșarea blițurilor de probă în modul de declanșare cu bliț multiplu, această unitate de bliț declanșează numărul de blițuri de probă specificat, la nivelul de putere a blițului specificat și la intervalele de bliț specificate când apăsați și mențineți apăsat butonul TEST.

  • În timpul fotografierii radio fără fir, puteți forța unitatea sau unitățile de recepție pentru a declanșa blițuri de probă în conformitate cu setarea blițului de probă de pe unitatea de comandă, prin apăsarea butonului TEST de pe unitatea de comandă.

  • Când această unitate de bliț este configurată ca unitate de comandă pentru fotografierea radio fără fir, butonul TEST se aprinde în portocaliu imediat ce toate unitățile de bliț, inclusiv unitățile de recepție, sunt gata să se declanșeze.