Fotografierea cu mai multe blițuri (MULTI)

Această unitate de bliț poate declanșa de mai multe ori când obturatorul este deschis (fotografiere cu mai multe blițuri). Fotografierea cu mai multe blițuri vă permite să surprindeți o serie de mișcări ale subiectului într-o singură fotografie.

Sugestie

 • Pentru fotografierea cu mai multe blițuri, trebuie să aduceți camera în modul de fotografiere M. În caz contrar, este posibil să nu obțineți o expunere adecvată.

 • Pentru a evita blurarea imaginilor din cauza mișcărilor mâinilor, se recomandă să utilizați un trepied pentru fotografierea cu mai multe blițuri.

 1. Utilizați meniul camerei cuplate la această unitate de bliț pentru a specifica [Declanșare bliț multi] pentru modul de control al blițului.

  Pentru detalii privind setările de bliț extern ale camerei, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu camera dvs.

 2. Operați camera pentru a specifica intervalul de bliț, numărul de blițuri și nivelul de putere a blițului pentru fotografierea cu mai multe blițuri.
 3. Operați camera pentru a specifica viteza declanșatorului și diafragma.

  Viteza declanșatorului trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea obținută prin împărțirea numărului precizat de blițuri (numărul de ori) la intervalul de bliț specificat (Hz).

  De exemplu, dacă [10] s-a selectat pentru numărul de blițuri și [5Hz] pentru intervalul de bliț, specificați cel puțin 2 secunde pentru viteza declanșatorului camerei.

 4. Apăsați butonul declanșator de pe cameră pentru a face o fotografie.
  Așteptați ca butonul TEST de pe unitatea de bliț să se aprindă în portocaliu (gata de declanșare) și apoi apăsați butonul declanșator.

Numărul maxim de blițuri pentru declanșare continuă în modul de declanșare cu bliț multiplu

Din cauza capacității limitate a bateriei, numărul maxim de blițuri pentru declanșarea continuă în modul de declanșare cu bliț multiplu este indicat în următoarele tabeluri sub forma unor valori orientative.


Când utilizați baterii alcaline

Niveluri de putere a blițului Intervalele blițului (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 10
1/16 6 6 6 6 6 6 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 15 30 50
1/32 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 25 50 100*
1/64 25 25 25 25 25 25 25 25 25 35 40 40 50 65 90 100* 100* 100* 100*
1/128 50 50 50 50 60 60 60 65 95 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

„100*” indică 100 sau mai mult.


Când utilizați baterii nichel-hidrură metalică

Niveluri de putere a blițului Intervalele blițului (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 20 80
1/16 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 15 25 100* 100* 100*
1/32 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 35 45 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 25 25 25 25 25 25 25 30 45 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 50 50 50 50 55 65 95 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

„100*” indică 100 sau mai mult.

Notă

 • Numărul maxim pe de blițuri pentru declanșare continuă variază în funcție de tipul și starea bateriilor.

 • Dacă se utilizează un obiectiv cu unghi larg cu o distanță focală sub 24 mm, este posibil ca marginile ecranului monitorului camerei să fie mai întunecate.

 • Când se utilizează obiectivul lung fizic, lumina blițului poate fi obstrucționată de capătul obiectivului.