Lista setărilor blițului

În timp ce această unitate de bliț este cuplată la o cameră fără capacități pentru setările de bliț extern, puteți modifica următoarele setări de bliț:

Setările de declanșare a blițului extern

Elemente setare Descrieri Opțiuni de setare
Mod control bliț Setarea modului de comandă a blițului Declanșare bliț TTL (*)/Declanș. bliț manual/Declanșare bliț multi/Declanșare bliț grup
Reapelare memorie Invocarea preferințelor înregistrate Dezactivat (*)/MR1/MR2
Sinc. viteză ridicată Setare de sincronizare de înaltă viteză Activat (*)/Dezactivat
Declanșare bliț CMD Setare de declanșare a blițului pentru unitatea de bliț configurată ca unitate de comandă Activat (*)/Dezactivat
Compensare bliţ Setare de compensare a blițului -3.0 - +3.0 (*: ±0.0)
Nivel putere bliț Setarea nivelului de putere a blițului 1/1 (*) - 1/128, Dezactivat
Interval bliț Intervale pentru declanșarea blițurilor în modul de declanșare pentru mai multe blițuri 1Hz - 100Hz (*: 5Hz)
Număr de blițuri Numărul de blițuri care se declanșează în modul de declanșare cu mai multe blițuri 2 - 100 (*: 10), Continuu
Control raport Setarea controlului raportului de putere a blițului Activat/Dezactivat (*)

Val. raport (A)

Val. raport (B)

Val. raport (C)

Setările raportului de putere a blițului OFF/1 (*) - 16

* Valoare implicită din fabrică

Notă

Setările personalizate ale blițului extern

Elemente setare Descrieri Opțiuni de setare
Memorie Înregistrează modul sau setările curente.
Test bliț Setarea de declanșare a blițului de probă Grup/1 dată (*)/De 3 ori/4 sec
Memorie nivel TTL Setarea de memorare a nivelului de putere a blițului în modul de declanșare a blițului TTL Activat (*)/Dezactivat
Pas nivel putere bliț Setarea pasului nivelului de putere a blițului 0.3EV (*)/0.5EV
Setare receptor Modifică setările unităților de recepție asociate individual.
Canal comunicații Setarea canalului fără fir Automat (*)/CH1-CH14
Afișare disp împer Afișează informații despre dispozitivele asociate.
Economisire energ. Setarea temporizatorului pentru economisirea energiei 30 sec/3 min (*)/3 min/Dezactivat
Econ energ fără fir Setarea temporizatorului pentru economisirea energiei în timpul fotografierii cu bliț fără fir 60 min (*)/240 min/Dezactivat
Versiune Afișează informațiile de versiune despre această unitate de bliț și unitatea sau unitățile de recepție.

* Valoare implicită din fabrică