Note privind fotografierea cu blițul fără fir

  • În timpul fotografierii cu unități de bliț separate de cameră, exponometria P-TTL este utilizată automat în loc de exponometria ADI.