Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows® 10)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

 • A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
 • Ha videóhívásokat bonyolító alkalmazásokat használ, akkor a számítógépnek rendelkeznie kell Bluetooth funkcióval, amely támogatja a hívási kapcsolatokat (HFP/HSP).
 • A számítógép a headset 1 méteres körzetében van.
 • A headset akkumulátora fel van töltve.
 • Kéznél van a számítógép használati útmutatója.
 • A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
 • Ha az Ön által használt operációs rendszer a Windows 10 1803-as vagy újabb verziója, a Swift Pair funkció megkönnyíti a párosítást. A Swift Pair funkció használatához kattintson a [Start] gomb – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] elemekre, majd jelölje be a [Show notifications to connect using Swift Pair] lehetőséget.

 1. Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

  Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2 . lépéssel.

  Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset már rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le és körülbelül 5 másodpercig tartsa lenyomva a (bekapcsoló) gombot a párosítási üzemmód manuális bekapcsolásához.

  A (kék) jelzőfény egymás után két alkalommal felvillan. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

 2. Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.
 3. Párosítsa a headsetet a számítógép használatával.

  Csatlakoztatás a Swift Pair funkcióval

  1. Válassza a [Connect] lehetőséget a számítógép képernyőjén megjelenő felugró menüben.

  Csatlakoztatás a Swift Pair funkció használata nélkül

  1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
  2. Kattintson az [Devices] elemre.

  3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához kattintson a [Bluetooth & other devices] lapra, kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] lehetőségre.

  4. Kattintson az [Bluetooth] elemre.

  5. Kattintson a(z) [WH-1000XM5] lehetőségre.

  Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

  A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

  Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

  Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)”.

  Ha a(z) [WH-1000XM5] nem jelenik meg a számítógép kijelzőjén, próbálkozzon újra a 3 . lépés „Csatlakoztatás a Swift Pair funkció használata nélkül” szakaszától kezdve.

  *A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

 • A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
 • A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „A headset gyári értékekre állítása”.

Megjegyzés

 • Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket, és kezdje újra a műveletet az 1 . lépéstől.
 • Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  • A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  • Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
   A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  • Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszközről.
  • A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
   Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
 • A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközről lehet zenét lejátszani.