Lage geluidskwaliteit

  • Verlaag het volume als het te luid is.
  • Houd de headset uit de buurt van magnetrons, Wi-Fi-apparaten enz.
  • Breng de headset en het Bluetooth-apparaat dichter bij elkaar. Verwijder alle obstakels tussen de headset en het Bluetooth-apparaat.
  • Houd de headset uit de buurt van een tv.
  • Schakel de Bluetooth-verbinding om naar A2DP door het Bluetooth-apparaat te bedienen wanneer HFP of HSP is ingesteld.
  • Als u een apparaat met een ingebouwde radio of tuner aansluit op de headset, kunnen uitzendingen mogelijk niet worden ontvangen of ligt de gevoeligheid mogelijk lager. Breng de headset verder weg van het aangesloten apparaat en probeer het opnieuw.
  • Als u de headset al eerder met dit Bluetooth-apparaat hebt verbonden, kan alleen een HFP-/HSP-Bluetooth-verbinding gemaakt worden wanneer de headset ingeschakeld is. Gebruik in dat geval het Bluetooth-apparaat om een A2DP-Bluetooth-verbinding te maken.
  • Wanneer u via de headset muziek op een computer beluistert, kan de geluidskwaliteit gedurende de eerste seconden nadat een verbinding werd gemaakt slechter zijn (bv. de vocals zijn moeilijk hoorbaar enz.).
    Dit komt doordat de computer eerst muziek doorgeeft met een geluidskwaliteit voor communicatie, en is dus geen defect.Als de geluidskwaliteit na enkele seconden niet verbetert, drukt u tijdens het afspelen eenmaal op de -knop op de headset. U kunt ook de computer bedienen om een A2DP-verbinding tot stand te brengen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie over de bediening ervan.