De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, reset u de headset. De headset wordt automatisch gereset wanneer het opladen begint. De koppelingsinformatie en andere instellingen worden hierdoor niet gewist.

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.