De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Koppel de micro-USB-kabel los, schakel de headset uit en houd vervolgens de -knop en de knop - gedurende meer dan 7 seconden tegelijk ingedrukt.

De indicator (blauw) knippert 4 keer ( ) en de instellingen zoals de volumeregeling worden gereset naar de fabrieksinstellingen. Hierdoor worden onder andere de volume-instellingen gereset en alle koppelingsgegevens gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie van de headset van het Bluetooth-apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.