De headset inschakelen

  1. Houd de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) knippert.