Koppelen en verbinden met andere Bluetooth-apparaten

Koppelen is het proces dat vereist is om een link te creëren tussen Bluetooth-apparaten om een draadloze verbinding mogelijk te maken. U moet een apparaat met de headset koppelen om voor het eerst een Bluetooth-verbinding te kunnen maken.

Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

 • het Bluetooth-apparaat zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
 • de headset voldoende opgeladen is;
 • u de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat bij zich hebt.
 1. Activeer de koppelingsmodus op de headset.

  Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

  Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

  Controleer nadat u de knop loslaat of de indicator afwisselend blauw en rood knippert. U krijgt het gesproken bericht "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH-koppeling) te horen.

 2. Voer de koppelingsprocedure uit op het Bluetooth-apparaat om de headset te zoeken.

  [WH-CH400] wordt in de lijst met herkende apparaten op het scherm van het Bluetooth-apparaat weergegeven.

  Als dit niet wordt weergegeven, begint u opnieuw vanaf stap 1.

 3. Selecteer [WH-CH400] dat weergegeven wordt op het scherm van het [Bluetooth]-apparaat om te koppelen.

  Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden op het scherm van de computer, vult u "0000" in.

  * Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

 4. Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

  Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat wordt de headset mogelijk automatisch met het apparaat verbonden zodra deze gekoppeld zijn. Wanneer de verbinding gemaakt is, krijgt u het gesproken bericht "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden) te horen.

Hint

Opmerking

 • Als de koppeling niet binnen ongeveer 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
 • Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
  • De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
  • Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.

   De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door het nieuwe.

  • Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
  • Wanneer de headset wordt geïnitialiseerd.

   Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie van de headset van het Bluetooth-apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

 • De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.