De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

  1. Als u een apparaat gebruikt dat one-touch connection (NFC) ondersteunt, raakt u de headset opnieuw aan met het apparaat. (Ontgrendel het scherm van het apparaat als het vergrendeld is.) Als u een apparaat gebruikt dat one-touch connection (NFC) niet ondersteunt, voert u de bediening uit via het Bluetooth-apparaat.

    Wanneer de verbinding verbroken is, krijgt u het gesproken bericht "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH-verbinding verbroken) te horen.

  2. Schakel de headset uit.

    U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen.

Hint

  • Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.