Handelsmerken

  • Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en Sony Corporation gebruikt deze merken onder licentie.
  • Het N-merkteken is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
  • Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
  • Windows is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  • Mac, OS X, iPhone, iPod touch en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
  • IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder een licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.