De smartphone loskoppelen via one-touch (NFC)

U kunt de verbinding tussen de headset en de verbonden smartphone verbreken door de headset aan te raken met de smartphone.

  1. Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is.
  2. Raak de headset met de smartphone aan.

    Raak de N-markering op de headset aan met de smartphone. U krijgt het gesproken bericht "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH-verbinding verbroken) te horen.

Opmerking

  • Als de verbinding tussen de headset en de smartphone verbroken is en er gedurende 5 minuten geen handelingen worden uitgevoerd, dan wordt de headset automatisch uitgeschakeld. Om de headset vroeger uit te schakelen, houdt u de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt. U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen, de indicator (blauw) dooft en de headset wordt uitgeschakeld.