Koppelen en verbinden met een computer (Windows 10)

U kunt een Bluetooth-compatibele computer (Windows 10) registeren bij (koppelen met) de headset en deze verbinden via Bluetooth. U moet een apparaat met de headset koppelen om voor het eerst een Bluetooth-verbinding te kunnen maken.

Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

 • uw computer over een Bluetooth-functie beschikt die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP);
 • de computer zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
 • de headset voldoende opgeladen is;
 • u de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich hebt.
 • Afhankelijk van de computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter ingeschakeld worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer om na te gaan of er al dan niet een Bluetooth-adapter ingebouwd is en hoe u deze kunt inschakelen.
 1. Activeer de koppelingsmodus op de headset.

  Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

  Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

  Controleer nadat u de knop loslaat of de indicator afwisselend blauw en rood knippert. U krijgt het gesproken bericht "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH-koppeling) te horen.

 2. Wek de computer uit de slaapstand.
 3. Registreer de headset met behulp van de computer.
  1. Klik op de knop [Start] en vervolgens op [Settings].
  2. Klik op [Devices].

  3. Klik op het tabblad [Bluetooth] en klik vervolgens op de knop [Bluetooth] om de Bluetooth-functie in te schakelen.

  4. Selecteer [WH-CH400] en klik vervolgens op [Pair].

  Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden op het scherm van de computer, vult u "0000" in.

  De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden. U krijgt het gesproken bericht "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden) te horen.

  Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 10)".

  Als [WH-CH400] niet op het scherm verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

  * Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

Hint

Opmerking

 • Als de koppeling niet binnen ongeveer 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
 • Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:

  • De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
  • Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
   De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door het nieuwe.
  • Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
  • Wanneer de headset wordt geïnitialiseerd, wordt alle koppelingsinformatie gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie van de headset van het Bluetooth-apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
 • De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.