Een gesprek voeren

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

 • Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
 • De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
 • Deze headset ondersteunt alleen gewone inkomende gesprekken. Gesprekapps voor smartphones en computers zijn niet ondersteund.
 1. Verbind de headset op voorhand met een smartphone of mobiele telefoon.
 2. Gebruik uw smartphone of mobiele telefoon om een gesprek te voeren.

  Wanneer u belt, hoort u de kiestoon via de headset.

  Als u belt terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen gepauzeerd.

  Als u geen kiestoon hoort via de headset, schakelt u het oproepapparaat over naar de headset met behulp van uw smartphone of mobiele telefoon of door de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

  A: microfoons

 3. Druk op de knop + of - om het volume aan te passen.

  Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingstoon.

 4. Om de oproep te beëindigen, drukt u opnieuw op de -knop op de headset.

  Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

 • Het oproepvolume kan alleen aangepast worden tijdens een telefoongesprek.
 • Het volume tijdens gesprekken en het volume tijdens het afspelen van muziek zijn afzonderlijk regelbaar. Als u het volume van het gesprek wijzigt, wijzigt het volume voor het afspelen van muziek niet, en omgekeerd.

Opmerking

 • Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de headset en de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij elkaar bevinden, kan dit leiden tot ruis.