Voorzorgsmaatregelen

Over Bluetooth-communicatie

 • De draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een afstand van ongeveer 10 m. Het maximale communicatiebereik is afhankelijk van obstakels (menselijk lichaam, metaal, muren enz.) of elektromagnetische omgevingen.
 • Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparaten beïnvloeden. Schakel deze headset en andere Bluetooth-apparaten op de volgende plaatsen uit. Doet u dat niet, dan kunnen ze ongelukken veroorzaken:
  • in een ziekenhuis, in de buurt van de voorbehouden zitplaats op een trein, waar er ontvlambare gassen aanwezig zijn (bv. een benzinestation)
  • in de buurt van automatische deuren of brandalarmen
 • Dit product produceert radiogolven wanneer het in de draadloze modus wordt gebruikt.
  Wanneer u het in de draadloze modus aan boord van een vliegtuig gebruikt, dient u de instructies van het boordpersoneel met betrekking tot het gebruik van producten in de draadloze modus te volgen.
 • Ten gevolge van kenmerken van de draadloze technologie vertoont het afgespeelde geluid op deze headset een vertraging ten opzichte van het geluid en de muziek die afgespeeld worden op het uitzendende apparaat. Daardoor kunnen het beeld en het geluid verkeerd afgestemd zijn bij het afspelen van een film of het spelen van een spel.
 • Deze headset ondersteunt beveiligingsmogelijkheden die voldoen aan de Bluetooth-norm voor een beveiligde verbinding wanneer de draadloze Bluetooth-technologie wordt gebruikt, maar afhankelijk van de instelling is de beveiliging mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig wanneer u communiceert via draadloze Bluetooth-technologie.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het lekken van informatie tijdens Bluetooth-communicatie.
 • Verbinding met alle Bluetooth-apparaten kan niet worden gegarandeerd.
  • Een apparaat met een Bluetooth-functie moet voldoen aan de Bluetooth-norm die opgesteld werd door Bluetooth SIG, Inc. en moet geverifieerd zijn.
  • Zelfs als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven vermelde Bluetooth-norm, kan met sommige apparaten mogelijk geen verbinding worden gemaakt of functioneert het apparaat niet correct, afhankelijk van de kenmerken of technische gegevens van het apparaat.
  • Wanneer u handenvrij belt, kan er ruis optreden, afhankelijk van het apparaat of de communicatie-omgeving.
 • Afhankelijk van het apparaat dat u wilt verbinden, kan het even duren om de communicatie te starten.
 • De headset ondersteunt geen multipuntverbindingen.
  Als de headset ondersteuning biedt voor een multipuntverbinding, kan de headset tegelijk verbinding maken met een muziekafspeelapparaat (A2DP-profiel, Walkman enz.) en een communicatieapparaat (smartphone met HFP- of HSP-profiel enz.). U kunt dus muziek beluisteren terwijl u wacht op een binnenkomend gesprek of een telefoongesprek voert.

Opmerking over statische elektriciteit

 • De in uw lichaam opgehoopte statische elektriciteit kan een lichte tinteling in uw oren veroorzaken. Draag kledij van natuurlijke materialen om het effect te minimaliseren.

Opmerking bij het dragen van de headset

 • Omdat de hoofdtelefoon erg nauw aansluit, kunt u uw trommelvliezen beschadigen als u de hoofdtelefoon te hard tegen uw oren drukt. Als u de hoofdtelefoon tegen uw oren drukt, kunt u een klik horen van het membraan. Dit duidt niet op een storing.

Overige

 • Leg de headset niet op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan vochtigheid, stof, roet of stoom, of in een auto of op een plek die blootgesteld is aan direct zonlicht.
 • De Bluetooth-functie van mobiele telefoons werkt mogelijk niet, afhankelijk van radiogolven en de locatie waar het apparaat wordt gebruikt.
 • Als u muziek met een te hoog volume beluistert, kan uw gehoor beschadigd raken.
 • Voor veiligheid in het verkeer mag u het apparaat niet gebruiken tijdens het autorijden of fietsen.
 • Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals bij overwegen, op treinperrons en bouwwerven.
 • Plaats geen voorwerpen op de headset en oefen er geen druk op uit als u deze langdurig opbergt. Doet u dit wel, dan kan de headset hierdoor vervormd raken.
 • Stel de headset niet bloot aan sterke schokken.
 • Reinig de headset met een zachte, droge doek.
 • Stel de headset niet bloot aan water. De headset is niet waterdicht. Neem steeds de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht.
  • Laat de headset niet in een gootsteen of een ander met water gevuld recipiënt vallen.
  • Gebruik de headset niet op vochtige plaatsen of bij slecht weer, zoals in de regen of sneeuw.
  • Let op dat de headset niet nat wordt. Als u de headset met natte handen aanraakt of deze in vochtige kledij stopt, kan de headset nat worden, wat kan leiden tot defecten.
 • Als u ongemakken ondervindt na het gebruik van de headset, moet u het gebruik van de headset meteen staken.
 • De kwaliteit van de oorschelpen kan achteruitgaan door langdurige opslag of langdurig gebruik.
 • Met alle vragen of problemen met betrekking tot deze headset die niet aan bod komen in deze handleiding, kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.