Før opdatering af din enhed

Du bør opdatere softwaren i din enhed for at få de sidste nye funktioner, forbedringer og fejlrettelser og på den måde sikre, at enheden fungerer optimalt. Når en softwareopdatering er tilgængelig, vises (Ikon for Systemopdatering) på statusbjælken. Du kan også søge efter nye opdateringer manuelt.

Den letteste måde at installere en softwareopdatering på er ved at gøre det trådløst fra din enhed. Nogle opdateringer er dog ikke tilgængelige til trådløs overførsel. I dette tilfælde kan du bruge Xperia Companion. Besøg Sony-kundesupports websted, og søg efter Xperia Companion for at downloade, installere og kontrollere systemkravene til det.

Før du opdaterer din enhed, skal du overveje følgende:

  • Kontrollér, at du har tilstrækkelig ledig lagerkapacitet.
  • System- og programopdateringer viser muligvis funktionerne på din enhed på en anden måde end beskrevet i denne hjælpevejledning. Android-versionen påvirkes måske ikke af en opdatering.

Sådan tjekker du for ny software

  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Avanceret] > [Softwareopdatering].