Sådan foretager du andre Side sense-indstillinger

Du kan konfigurere, hvordan Side sense fungerer, eller tilpasse menuen osv.

For eksempel er følgende funktioner til rådighed for Side sense.

  • Om Side sense-panelet skal vises på en af eller begge sider af skærmen
  • Skærmhandlingerne for bevægelse
  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Avanceret].
  2. Tap på [Side sense].
  3. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.
  4. Følg instruktionerne på skærmens nederste del, hvis du vil redigere andre Side sense-indstillinger.

Tip!

  • For at tildele en skærmhandling, som f.eks. at tage et skærmbillede, til en bevægelse, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Skærm] > [Avanceret] > [Side sense] > [Bevægelser], vælge en bevægelse fra mellem [Tappe to gange], [Træk op] og [Træk ned], og derefter vælge en indstilling.