Ofte anvendte funktioner i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden

Sådan ændrer du højde-bredde-forholdet

 1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på (Ikon for Højde-bredde-forhold).
 2. Vælg en indstilling.

Tip!

 • Antallet af fotos og videoer, du kan gemme, afhænger af den opløsning eller MP-værdi (megapixel), der anvendes, og varigheden af dine videoer. Fotos og videoer i høj opløsning optager mere hukommelse, så husk, at en lavere opløsning kan være mere velegnet til hverdagsbrug.

Justering af kameraindstillingerne

 1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på [MENU].
 2. Stryg listen for at se de tilgængelige indstillinger, og vælg en indstilling.

  Billede af menuen Photo Pro-indstillinger


Bemærk!

 • De tilgængelige indstillinger varierer mellem foto- og videotilstandene.

Tip!

 • Tap på [Introduktion til funktioner] for at kontrollere oplysninger om forskellige funktioner.
 • Tap på [Tip] for at gå til webstedet med Photo Pro-tips.

Skift mellem hoved- og frontkameraet

 1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på (Ikon for Skift kamera) for at skifte mellem hoved- og frontkameraet.


Skift af objektiver og zoom

Du kan skifte objektiver, mens du bruger hovedkameraet.

 1. Når du bruger hovedkameraet i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden, skal du tappe på en af vinkelknapperne.
  • (Knappen Standard)
  • (Knappen Vid)
  • (Knappen Ultravid)
 2. Zoom ind på billedet.
  • Tap på en af vinkelknapperne for at vælge et objektiv, og træk derefter vinkelknappen mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning).
  • Saml eller spred fingrene på kameraskærmen.
  • Brug volumentasten.

Tip!

 • (Knappen Standard) vil blive gjort tilgængelig via en softwareopdatering. Udrulninger af software er en trinvis proces. Tider og tilgængelighed varierer afhængigt af marked og/eller operatør.
 • Hvis du vil zoome ved hjælp af digital behandling, der bevarer mere af den oprindelige billedkvalitet, skal du tappe på [MENU] > [Indstillinger for zoom] >[AI-zoom med superopløsning].
 • Objektivets blændeværdi kan ændres, når der er valgt (Knappen Vid) ved at tappe på [F2.0] eller [F4.0].

Reduktion af vindstøj under optagelse

 1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.
 2. Tap på [MENU] > [Intelligent vindfilter].
 3. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

Skift af mikrofoner under optagelse

 1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.
 2. Tap på [MENU] > [Mik.], og vælg derefter [VH-mik. (stereo)] eller [Bagmik. (mono)].

  Når [Bagmik. (mono)] er valgt, skal du berøre bagpanelet så lidt som muligt under optagelse for at undgå, at der optages støj.