Brug af kameratasten som en genvejstast til Spilforbedring-handlinger

Du kan tildele en Spilforbedring-handling, der bruges i spil, til kameratasten. Du kan ændre indstillingen enkeltvis for hvert spil.
 1. Tap på (Flydende ikon) > (Ikon for indstillinger for Spilforbedring) > [Genvej til hardwaretast] > [Tryk på kameratast], og vælg derefter en indstilling.
  • [Standard (enhedsindstilling)]: Anvend enhedens indstillinger.
  • [Åbn/luk Spilforbedring]: Åbn eller luk menuen Spilforbedring.
  • [Optimér berøringsområde til/fra]: Slå [Optimer berøringsområde]-funktionen til eller fra.
  • [Hurtigt forudsætningsskift]: Skift hurtigt forudindstillinger for [Indstillinger for billedkvalitet] eller [Lydequalizer] i [Skærm og lyd].

Bemærk!

 • Funktionen [Optimer berøringsområde] er tilgængelig, når [Menutype] er indstillet til [Rullemenu], og enheden er i den liggende tilstand. Hvis der vises en meddelelse, når du trykker på kameratasten, skal du bekræfte indstillingsbeskrivelserne for [Optimer berøringsområde]-funktionen.
 • [Deaktiver kameratast]-funktionen i [Fokusindstillinger] er slået fra, når en Spilforbedring-handling er tildelt til kameratasten.

Tip!

 • For at ændre indstillingen [Genvej til hardwaretast] for alle tidligere tilføjede spil, skal du tappe på (Ikon for indstillinger for Spilforbedring) > [Stanardgenvej til hardwaretast] > [Tryk på kameratast] på hovedskærmen for Spilforbedring, og derefter vælge en indstilling og tappe på [ANVEND].