Scanning af QR-koder

Du kan scanne QR-koder ved hjælp af Photo Pro.
 1. Søg efter og tap på (Ikon for Photo Pro), og skift derefter optagetilstanden til [BASIC] (Grundlæggende).
 2. Ret kameraet mod QR-koden, og tap derefter på den besked, der vises.
  Hvis meddelelsen ikke vises, skal du trække statusbjælken nedad for at åbne meddelelsespanelet og derefter bekræfte den.

Sådan slår du [QR Code-læser]-funktionen til

 1. Søg efter og tap på (Ikon for Photo Pro), og skift derefter optagetilstanden til [BASIC] (Grundlæggende).
 2. Tap på [MENU].
 3. Tap på [QR Code-læser] > [Tændt].
 4. Luk menuen.

  Indstillingen gemmes.

Tip!

 • Hvis du vil have vist QR Code-meddelelsen på Photo Pro-appskærmen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Apps og underretninger] > [Photography Pro] > [Notifikationer] > [QR Code-læser], og derefter tappe på kontakten [Pop op-visning] for at aktivere funktionen med [Standard] valgt.