Video Pro Menu

Tap på [Menu] for at åbne menuen. For at skifte sider skal du tappe på [1] eller [2]. Menuerne på side 2 kan også justeres ved at tappe på ikonerne i bunden af søgeren.

Tip!

 • Tap på orange parametre for at ændre indstillinger.
 • Objektiv

  Vælger et objektiv.

  [50 mm] vil blive gjort tilgængelig via en softwareopdatering. Udrulninger af software er en trinvis proces. Tider og tilgængelighed varierer afhængigt af marked og/eller operatør.

 • Blænde

  Ændrer blænden, når [Objektiv] er indstillet til [24 mm].

 • HDR

  Aktiverer eller deaktiverer HDR (High Dynamic Range).

 • FPS

  Justerer billedhastigheden.

 • Videoformat

  Vælger et videoformat.

 • Slowmotion

  Aktiverer eller deaktiverer slowmotion-optagelse.

 • Tuscher

  Indstil [Brug markører] til [Tændt] for at få vist markører og retningslinjer. Du kan indstille de typer markører og retningslinjer, der skal vises.

 • Videolys

  Tænder eller slukker for blitzlyset.

 • Stabilisering

  Slår videostabilisering til eller fra.

 • HB

  Justerer hvidbalancen. Hvis du vil justere hvidbalancen i henhold til et valgt hvidt område, skal du vælge [Brugerdefineret 1], [Brugerdefineret 2] eller [Brugerdefineret 3], tappe på [Benyt], holde enheden, så det hvide område dækker rammen i midten helt, og derefter tappe på [Benyt] igen.

 • Forst./ISO

  Justerer ISO-følsomheden eller forstærkningen. For at skifte den viste værdi mellem ISO-følsomheden og forstærkningen skal du tappe (Ikon for Indstillinger) på > [ISO/Forst.-tilstand].

 • Lukker

  Indstil til [Auto] for at justere lukkerhastigheden automatisk i overensstemmelse med motivet. Når lukkerhastigheden slukkes ved at tappe på kontakten, justeres lukkerhastigheden i overensstemmelse med den valgte billedhastighed.

 • AE-niveau

  Ændrer den automatiske værdi for eksponeringsjustering.

 • Indgangslydst./Udgangslydst.

  Ændrer lydniveauet.

 • Ansigt/Øje-AF

  Registrerer og fokuserer på folks og dyrs ansigter eller øjne.

  Funktionen [Ansigt/Øje-AF] er ikke til rådighed, når [FPS] er indstillet til [119.88], eller [Videoformat] er indstillet til [3840x2160P], og [FPS] er indstillet til [59.94].

  [Ansigt/Øje-AF]-funktionen vil blive gjort tilgængelig via en softwareopdatering. Udrulninger af software er en trinvis proces. Tider og tilgængelighed varierer afhængigt af marked og/eller operatør.