Sådan tager du et foto eller optager en video

Dette afsnit forklarer de grundlæggende kamerahandlinger i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden.
 1. Start Photo Pro.
  • Tryk kameratasten helt ned.
  • Berør og hold på (Ikon for Kamera) fra låseskærmen.
  • Tap på (Ikon for Photo Pro) i appskuffen.
  • Tryk to gange på til/fra-tasten. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Åbn kamera], og tap derefter på kontakten for at aktivere denne funktion.
 2. Skift optagetilstanden til [BASIC] (Grundlæggende).
 3. Tap på (Knap til skift mellem foto og video) for at skifte mellem foto- og videotilstandene.
 4. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen.
  Du kan tage et foto, mens du optager en video, ved at tappe på (Ikon for Kamera).

Bemærk!

 • Bemærk, at visse funktioner muligvis ikke er tilgængelige, afhængigt af indstillingerne.

Tip!

 • Sørg altid for, at objektiverne er rene. Et fingeraftryk eller en smule snavs kan forringe fotoets kvalitet.
 • Brug selvudløseren, når du skal bruge ekstra tid til at forberede dig, for at undgå slørede fotos.
 • Tjek ofte enhedens hukommelsesstatus. Fotos og videoer i høj opløsning forbruger mere hukommelse.
 • Du kan scanne QR-koder.

Lukkerknap

Lukkerknappen bruges forskelligt afhængigt af optagelsestilstanden og de aktiverede funktioner.

 • (Lukkerknap): Tag et foto

 • (Knappen Start videooptagelse): Optag en video/Genoptag optagelse

 • (Knappen Sæt videooptagelse på pause): Sæt en video på pause

 • (Knappen Stop videooptagelse): Stop optagelse af en video

Tip!

 • Du kan forhindre, at Photo Pro startes ved et uheld, når der trykkes på kameratasten, og den holdes nede. I BASIC (Grundlæggende)-tilstand skal du tappe på [MENU ] > [Åbn med lukkerknap] > [Slukket].
 • Du kan indstille, om der automatisk skal skiftes til BASIC (Grundlæggende)-tilstand eller til den sidst valgte tilstand, når du starter Photo Pro. Hvis du vil ændre indstillingen i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden, skal du tappe på [MENU] > [Optagetilstand ved start af kameraet] > [Brug altid grundlæggende tilstand].