Hukommelsesgenkaldelse (MR)

Giver dig mulighed for at optage et billede med genkaldte optageindstillinger. Du kan registrere ofte anvendte kombinationer af tilstande og indstillinger med [Hukommelse med kameraindstillinger].
  1. Skift optagetilstanden til [MR] (Hukommelsesgenkaldelse).
  2. Vælg [Benyt] for at anvende de genkaldte indstillinger.
  3. Tryk kameratasten halvt ned for at fokusere.
  4. Tryk kameratasten helt ned.