Video Pro Indstillinger

Tap (Ikon for Indstillinger) for at åbne menuenIndstillinger.

Optagelse

 • ISO/Forst.-tilstand

  Skifter den viste værdi mellem ISO-følsomheden og forstærkningen.

 • AGC-grænse (HDR)/AGC-grænse (SDR)

  Indstiller den øvre grænse for AGC (Automatisk forstærkningskontrol). Der indstilles ikke nogen øvre grænse, når der er valgt [Slukket]. [AGC-grænse (HDR)] og [AGC-grænse (SDR)] er til rådighed, når [Forst.] er valgt i [ISO/Forst.-tilstand].

 • Auto. ISO-grænse (HDR)/Auto. ISO-grænse (SDR)

  Indstiller den øvre grænse for ISO-følsomheden. Der indstilles ikke nogen øvre grænse, når der er valgt [Slukket]. [Auto. ISO-grænse (HDR)] og [Auto. ISO-grænse (SDR)] er til rådighed, når [ISO] er valgt i [ISO/Forst.-tilstand].

 • Justér ABGM

  Aktiverer eller deaktiverer hvidbalancejustering ved hjælp af skyderne AB og GM.

  [Justér ABGM] vil blive gjort tilgængelig via en fremtidig softwareopdatering.

 • Objektsporing

  Registrerer og sporer motiver i bevægelse.

  Funktionen [Objektsporing] er ikke til rådighed, når [FPS] er indstillet til [119.88], eller [Videoformat] er indstillet til [3840x2160P], og [FPS] er indstillet til [59.94].

Projekt

 • Filformat (4K)

  Indstiller filformatet for optagelse.

Medie

 • Titelpræfiks

  Ændrer præfikset for titlen. Filnavnet på den optagede video er "Titelpræfiks_Dato_Tid".

 • Datalager

  Vælger det interne lager eller et SD-kort som lagringsdestinationen.

Lyd

 • Intelligent vindfilter

  Reducerer vindstøj.

 • Mik.

  Vælger [VH (stereo)] eller [Bag (mono)]. Når [Bag (mono)] er valgt, skal du berøre bagpanelet så lidt som muligt under optagelse for at undgå, at der optages støj.

Teknisk

 • Tildel lukkerknap

  OPTAG/stream: Bruger kameratasten som en REC-knap (i optag.tilstanden) eller en streamingknap (i streamingtilstanden). Du kan begynde at optage eller streame ved at trykke på kameratasten, selv hvis en indstillingsdialog er åben.

  Streamingtilstanden vil blive gjort tilgængelig via en fremtidig softwareopdatering.

  Foto: Bruger kameratasten til at tage et foto under optagelse. Du kan tage et foto under optagelse ved at trykke på kameratasten, selv hvis en indstillingsdialog er åben.

  Slukket: Der er ikke tildelt nogen funktioner.

 • Tildel lydst.knapper

  Zoom: Bruger volumentasten til at zoome ind eller ud. Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på volumentasten, selv hvis en indstillingsdialog er åben.

  OPTAG/stream: Bruger volumentasten som en REC-knap (i optag.tilstanden) eller en streamingknap (i streamingtilstanden). Du kan starte optagelse eller streaming ved at trykke på volumentasten, selv hvis en indstillingsdialog er åben.

  Streamingtilstanden vil blive gjort tilgængelig via en fremtidig softwareopdatering.

  Lydstyrke: Aktiverer volumentasten for Video Pro.

  Slukket: Der er ikke tildelt nogen funktioner.

 • Låseindstillinger

  Hele skærmen: Låser hele skærmen inklusive REC-knappen og (Ikon for Kamera) (eller streamingknappen og mikrofonknappen i streamingtilstanden), når du låser skærmen.

  Not REC/stream: Låser ikke REC-knappen og (Ikon for Kamera) (eller streamingknappen og mikrofonknappen i streamingtilstanden), når du låser skærmen.

  Streamingtilstanden vil blive gjort tilgængelig via en fremtidig softwareopdatering.

 • Gem placering

  Gemmer dine stillbilleder og videoer sammen med det sted, hvor de blev optaget.

Netværk

Du kan konfigurere netværksindstillinger relateret til streaming.

Streamingtilstanden vil blive gjort tilgængelig via en fremtidig softwareopdatering.

Vedligeholdelse

 • Kalibre. af Vaterpas

  Kalibrerer standarden for det vandrette plan, så afvigelser i hældningsretningen afhjælpes.

 • Bluetooth-fjernbetjening

  Parrer med en Bluetooth-fjernbetjening.

 • Nulstil indstillinger

  Nulstiller alle indstillinger til deres standardindstillinger.