Video Pro Indstillinger

Tap (Ikon for Menu) for at åbne menuenIndstillinger.

Optagelse

 • ISO/Forst.-tilstand

  Skifter den viste værdi mellem ISO-følsomheden og forstærkningen.

 • AGC-grænse (HDR)/AGC-grænse (SDR)

  Indstiller den øvre grænse for AGC (Automatisk forstærkningskontrol). Der indstilles ikke nogen øvre grænse, når der er valgt [Slukket]. [AGC-grænse (HDR)] og [AGC-grænse (SDR)] er til rådighed, når [ISO/Forst.-tilstand] er valgt i [Forst.].

 • Auto. ISO-grænse (HDR)/Auto. ISO-grænse (SDR)

  Indstiller den øvre grænse for ISO-følsomheden. Der indstilles ikke nogen øvre grænse, når der er valgt [Slukket]. [Auto. ISO-grænse (HDR)] og [Auto. ISO-grænse (SDR)] er til rådighed, når [ISO/Forst.-tilstand] er valgt i [ISO].

 • Objektsporing

  Registrerer og sporer motiver i bevægelse.

  Funktionen [Objektsporing] er ikke til rådighed, når [FPS] er indstillet til [119.88], eller [Videoformat] er indstillet til [3840x2160P], og [FPS] er indstillet til [59.94].

  [Objektsporing]-funktionen vil blive gjort tilgængelig via en softwareopdatering. Udrulninger af software er en trinvis proces. Tider og tilgængelighed varierer afhængigt af marked og/eller operatør.

Projekt

 • Filformat (4K)

  Indstiller filformatet for optagelse.

Medie

 • Titelpræfiks

  Ændrer præfikset for titlen. Filnavnet på den optagede video er "Titelpræfiks_Dato_Tid".

 • Datalager

  Vælger det interne lager eller et SD-kort som lagringsdestinationen.

Lyd

 • Intelligent vindfilter

  Reducerer vindstøj.

 • Mik.

  Vælger [VH (stereo)] eller [Bag (mono)]. Når [Bag (mono)] er valgt, skal du berøre bagpanelet så lidt som muligt under optagelse for at undgå, at der optages støj.

Teknisk

 • Tildel kameratast

  OPTAG: Bruger kameratasten som en REC-knap. Du kan begynde at optage ved at trykke på kameratasten, selv hvis en indstillingsdialog er åben.

  Foto: Anvender kameratasten som en lukkerknap. Du kan tage et foto under optagelse ved at trykke på kameratasten, selv hvis en indstillingsdialog er åben.

  Slukket: Der er ikke tildelt nogen funktioner.

 • Tildel volumentaster

  Zoom: Bruger volumentasten til at zoome ind eller ud. Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på volumentasten, selv hvis en indstillingsdialog er åben.

  OPTAG: Bruger volumentasten som en REC-knap. Du kan begynde at optage ved at trykke på volumentasten, selv hvis en indstillingsdialog er åben.

  Lydstyrke: Aktiverer volumentasten for Video Pro.

  Slukket: Der er ikke tildelt nogen funktioner.

 • Låseindstillinger

  Hele skærmen: Låser hele skærmen, inklusive REC-knappen og (Ikon for Kamera), når du låser skærmen.

  Ikke OPTAG/foto: Låser ikke REC-knappen og (Ikon for Kamera), når du låser skærmen.

 • Gem placering

  Gemmer dine stillbilleder og videoer sammen med det sted, hvor de blev optaget.

Vedligeholdelse

 • Kalibre. af Vaterpas

  Kalibrerer standarden for det vandrette plan, så afvigelser i hældningsretningen afhjælpes.

 • Bluetooth-fjernbetjening

  Parrer med en Bluetooth-fjernbetjening.

 • Nulstil indstillinger

  Nulstiller alle indstillinger til deres standardindstillinger.