HDR-videooptagelse

Aktivér HDR (High Dynamic Range), hvis du vil få dine videoer til at virke mere dramatiske og tættere på det, man ser i virkeligheden.
  1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.
  2. Tap på (Ikon for HDR), og vælg [HDR].

Bemærk!

  • Denne indstilling er ikke tilgængelig, når [Videostørrelse] er indstillet til [Fuld HD (60 b/sek.)] eller [HD].