Sådan tænder eller slukker du skærmen

Når din skærm slukkes, kan din enhed være låst eller låst op, afhængigt af din indstilling for låseskærm.

Funktionen Aktiv låseskærm gør det muligt at få vist oplysninger som f.eks. tid og beskeder uden at trykke på til/fra-tasten.

  1. Tryk kortvarigt på til/fra-tasten.

Tip!

  • Hvis Aktiv låseskærm er angivet til [Smart aktivering] eller [Vis, når enheden tages op], tændes der automatisk for skærmen, når du tager enheden op.
  • For at tænde for skærmen ved at trykke på kameratasten eller volumentasten skal du tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser], og derefter tappe på [Aktivér skærm ved tastetryk]-kontakten for at aktivere funktionen.