Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel

Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításához végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

 • A BLUETOOTH eszközt a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra helyezze el.

 • Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével. Vagy töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.

 • Állítsa le a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

 • A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot. A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangerőszintje szinkronizálódik a hangszóróval.

 • Készítse elő a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

 1. Kapcsolja be a hangszórót.

 2. Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

  Ha a jelzőfény párosan villog

  Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a szám - 4 lépéssel.

  Ha a jelzőfény lassan villog

  A hangszóró BLUETOOTH eszközt keres.

  • Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a szám - 3 lépéssel.

  • Ha egy már regisztrált (párosított) BLUETOOTH eszközt kíván újracsatlakoztatni, folytassa a szám - 4 lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót az okostelefonon/iPhone-on. A BLUETOOTH eszköztől függően az újracsatlakozáshoz a hangszóró bekapcsolása is elég lehet. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

  Ha a jelzőfény égve marad

  A hangszóró kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.

  További BLUETOOTH eszközök csatlakoztatásához kövesse valamelyik alábbi eljárást.

  • Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a szám - 3 lépéssel.

  • Ha egy már regisztrált (párosított) BLUETOOTH eszközt kíván újracsatlakoztatni, folytassa a szám - 4 lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót az okostelefonon/iPhone-on.

 3. Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot.

  A hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)), és a (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

 4. A hangszóró felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.

  Amikor a BLUETOOTH eszköz képernyőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki a „SRS-XB33” elemet.

  Ha jelszó* megadása szükséges a BLUETOOTH eszköz képernyőjén, írja be a „0000” kódot.

  * A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

 5. Létesítsen BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszközből.

  Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

  Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a szám - 3 lépéstől.

Tipp

 • Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolás után felveszi vele a kapcsolatot.

 • A BLUETOOTH eszközök működtetéséről további részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

 • A hangszóróhoz egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközt csatlakoztathat. Ha valamelyik eszköz megkezdi a lejátszást, miközben egy másik eszköz zenét játszik le, a hangszóró átváltja a kimenetet, és az új eszköz hangját kezdi játszani (többszörös eszközcsatlakozás).

Megjegyzés

 • Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.

 • A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tárolja a párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a szám - 3 lépéstől.

 • A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.

 • Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:

  • A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.

  • A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.

   A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.

  • A hangszóró párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.

  • A hangszóró inicializálódik.

   Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod touch eszközhöz vagy számítógéphez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit az iPhone/iPod touch eszközből vagy a számítógépből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.

 • A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

 • A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többszörös eszközcsatlakozás nem használható.