Licencnyilatkozat

A licenccel kapcsolatos megjegyzések

A termékhez szoftver tartozik, amelyet a Sony az adott szoftver szerzői jogainak tulajdonosaival kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogainak tulajdonosa követelményeinek értelmében kötelességünk vásárlóinkkal ismertetni a szerződés tartalmát.

Nyissa meg az alábbi URL-címet, és olvassa el a licenc tartalmát.

https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20/

A GNU GPL/LGPL hatálya alá eső szoftverekkel kapcsolatos megjegyzések

A termékhez olyan szoftver tartozik, amelyre GNU General Public License (a továbbiakban „GPL”) vagy GNU Lesser General Public License (a továbbiakban „LGPL”) licenc vonatkozik. Ezek meghatározzák, hogy a vásárlónak jogában áll megvásárolni, módosítani és újraértékesíteni az említett szoftver forráskódját a mellékelt GPL vagy LGPL értelmében. A fentiekben felsorolt szoftver forráskód a weben érhető el.

Letöltéséhez nyissa meg az alábbi URL-címet, majd válassza ki az „SRS-XB33” modellnevet.

URL:http://oss.sony.net/Products/Linux/

Megjegyezzük, hogy a Sony nem válaszolhat a forráskód tartalmára vonatkozó kérdésekre, és nem tudja azokat megválaszolni.

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.