Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

Támogatott operációs rendszerek

macOS Catalina (verzió 10.15)

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

 • Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia telepítve van a számítógépben.

 • Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.

 • Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével. Vagy töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.

 • Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

 • Állítsa le a lejátszást a számítógépen.

 • A számítógépen és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

 • A számítógéptől függően kapcsolja be a beépített BLUETOOTH adaptert.

  Ha nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a BLUETOOTH adaptert, vagy hogy számítógépe tartalmaz-e beépített BLUETOOTH adaptert, olvassa el számítógépe kezelési útmutatóját.

 • Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.

  Ha a számítógép hangszórójának beállítása (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.

  • Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:

 1. Kapcsolja be a hangszórót.

 2. Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

  Ha a jelzőfény párosan villog

  Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a szám - 4 lépéssel.

  Ha a jelzőfény lassan villog

  A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

  • Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a szám - 3 lépéssel.

  • Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a szám - 4 lépéssel.

   A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

  Ha a jelzőfény égve marad

  A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

  A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

  • Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a szám - 3 lépéssel.

  • Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a szám - 4 lépéssel.

 3. Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot.

  A hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)), és a (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

 4. A számítógépen keresse meg a hangszórót.
  1. Válassza a [(System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

  2. Válassza a [SRS-XB33] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.

 5. A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

  Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

  Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a szám - 3 lépéstől.

 6. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [SRS-XB33] elemet a [Output Device] listából.

  A zene és egyebek lejátszását számítógépéből is élvezheti.

Tipp

 • A fentiekben ismertetett eljárás csupán tájékoztató jellegű. Részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.

 • A hangszóróhoz egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközt csatlakoztathat. Ha valamelyik eszköz megkezdi a lejátszást, miközben egy másik eszköz zenét játszik le, a hangszóró átváltja a kimenetet, és az új eszköz hangját kezdi játszani (többszörös eszközcsatlakozás).

Megjegyzés

 • A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tárolja a párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a szám - 3 lépéstől.

 • Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:

  • A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.

  • A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.

   A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.

  • A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.

  • A hangszóró inicializálódik.

   Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod touch eszközhöz vagy számítógéphez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit az iPhone/iPod touch eszközből vagy a számítógépből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.

 • A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

 • A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.

 • A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többszörös eszközcsatlakozás nem használható.