Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

 • Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.

 • Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével. Vagy töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.

 • Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

 • Állítsa le a lejátszást a számítógépen.

 • A számítógépen és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

 • Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.

  Ha a számítógép hangszórójának beállítása (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.

  • Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:

 1. A számítógépen készítse elő a hangszóró keresését.

  Windows 10 esetén

  Válassza a [(Action Center)] – [Connect] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

  Windows 8.1 esetén

  Kattintson jobb gombbal a [Start] gombra, majd kattintson a [Control Panel] elemre.

  Amikor megjelenik a [All Control Panel Items], válassza az [Devices and Printers] elemet.

  Ha a [Control Panel] képernyő jelenik meg a [All Control Panel Items] helyett, válassza a [Large icons] vagy a [Small icons] lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában lévő [View by] menüből.

 2. Kapcsolja be a hangszórót.

 3. Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

  Ha a jelzőfény párosan villog

  Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a szám - 5 lépéssel.

  Ha a jelzőfény lassan villog

  A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

  • Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a szám - 4 lépéssel.

  • Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a szám - 5 lépéssel.

   A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

  Ha a jelzőfény égve marad

  A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

  A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

  • Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a szám - 4 lépéssel.

  • Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a szám - 5 lépéssel.

 4. Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot.

  A hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)), és a (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

 5. A számítógépen keresse meg a hangszórót.

  A hangszóró csatlakoztatása számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján

  Windows 10 esetén

  1. Válassza az Action Center – [Connect] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában.

  2. Válassza az [SRS-XB33] elemet.

   Ha az [SRS-XB33] elem nem jelenik meg a képernyőn, ismételje meg az eljárást a szám - 4 lépéstől.

   A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] üzenet. Folytassa a szám - 7 lépéssel.

  Windows 8.1 esetén

  1. Kattintson az [Add a device] elemre.

  2. Válassza ki az [SRS-XB33] elemet, és kattintson a [Next] gombra.

   Ha jelszó megadására* van szükség, írja be a „0000” kódot.

   Ha a [SRS-XB33] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a szám - 4 lépéstől.

   * A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

  3. Amikor megjelenik az alábbi képernyő, kattintson a [Close] gombra.

   A számítógép megkezdi az illesztőprogram telepítését.

   A telepítés során egy „telepítés” jel jelenik meg az [SRS-XB33] ikon bal alsó sarkában. Amikor eltűnik a „telepítés” jel, az illesztőprogram telepítése befejeződött. Folytassa a szám - 6 lépéssel.

   A telepítés a számítógéptől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ha az illesztőprogram telepítése túl sokáig tart, a hangszóró automatikus kikapcsolás (Auto Standby) funkciója automatikusan kikapcsolja az eszközt. Ha ez megtörténik, kapcsolja be újra a hangszórót.

 6. Regisztrálja a hangszórót a számítógépen.

  Windows 10 esetén

  A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] üzenet. Folytassa a szám - 7 lépéssel.

  Windows 8.1 esetén

  1. Kattintson jobb gombbal az [SRS-XB33] elemre az [Devices] listán, és a megjelenő menüben válassza a [Sound settings] elemet.

  2. Erősítse meg az [SRS-XB33 Stereo] elemet a [Sound] képernyőn.

   • Ha a [SRS-XB33 Stereo] elemen egy (zöld) pipa látható, folytassa a szám - 7 lépéssel.

   • Ha a [SRS-XB33 Stereo], elemen nincs (zöld) pipa, folytassa a szám - 6-3 lépéssel.

   • Ha az [SRS-XB33 Stereo] elem nem jelenik meg, kattintson jobb gombbal a [Sound] képernyőre, és a megjelenő menüben válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget. Ezután folytassa a szám - 6-3 lépéssel.

  3. Kattintson jobb gombbal az [SRS-XB33 Stereo] elemre, és a megjelenő menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

   A hangszóró sikeres csatlakoztatása után egy pipa jelenik meg az [SRS-XB33 Stereo] elemen a [Sound] képernyőn. Folytassa a szám - 7 lépéssel.

   Ha nem lehet a [Connect] lehetőségre kattintani az [SRS-XB33 Stereo] elemen, válassza a [Disable] lehetőséget a pipát (zöld) tartalmazó [Default Device] elemen.

 7. A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

  Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

  Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a szám - 4 lépéstől.

Tipp

 • A fenti számítógépes utasítások példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.

 • A hangszóróhoz egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközt csatlakoztathat. Ha valamelyik eszköz megkezdi a lejátszást, miközben egy másik eszköz zenét játszik le, a hangszóró átváltja a kimenetet, és az új eszköz hangját kezdi játszani (többszörös eszközcsatlakozás).

Megjegyzés

 • A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tárolja a párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a szám - 4 lépéstől.

 • Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:

  • A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.

  • A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.

   A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.

  • A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.

  • A hangszóró inicializálódik.

   Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod touch eszközhöz vagy számítógéphez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit az iPhone/iPod touch eszközből vagy a számítógépből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.

 • A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

 • A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.

 • A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többszörös eszközcsatlakozás nem használható.