Ascultarea radioului

Apăsați HOME și atingeți [Radio].

Comenzi/indicatoare de recepție

Ilustrație a ecranului radio

A. Banda curentă

Schimbați banda (FM1, FM2, FM3, AM1 sau AM2).

B. Frecvența curentă, numele serviciului programului*, indicatorul RDS (Radio Data System)*

*Disponibilă doar în timpul recepției RDS.

C. (opțiune radio)

Deschideți meniul de opțiuni pentru radio.

D. SEEK-/SEEK+

Faceți acordul automat.

E. / (stânga/dreapta)

Faceți acordul manual.
Atingeți și țineți apăsat pentru a schimba continuu frecvențele.

F. Numere de presetări

Selectați un post presetat. Glisați la dreapta/stânga pentru a afișa celelalte posturi presetate.
Atingeți și țineți apăsat pentru a memora frecvența curentă pentru presetarea respectivă.