Aviz cu privire la licență

Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează în baza unui acord de licență încheiat cu deținătorul drepturilor de autor corespunzătoare. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Pentru detalii privind licențele de software, selectați [Settings] [General] [Open Source Licenses].

Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la unitatea dumneavoastră și care nu sunt acoperite în acest Ghid de asistenţă, consultați cel mai apropiat dealer Sony.