Redarea unui dispozitiv USB

Se pot utiliza dispozitivele* USB de tip MSC (Mass Storage Class - Clasă de stocare în masă) conforme cu standardul USB.

* de ex. un flash drive USB, un digital media player

Notă

  • Pentru detalii privind compatibilitatea dispozitivului USB, vizitați site-ul de asistență.
  • Verificați formatele de fișiere acceptate pentru redarea USB.
  1. Reduceți volumul la unitate.
  2. Conectați dispozitivul USB la portul USB.
  3. Apăsați HOME și atingeți [USB].
    Începe redarea.

Pentru a scoate dispozitivul USB

Opriți unitatea sau comutați contactul pe poziția de dezactivare ACC și scoateți dispozitivul USB.