Redare repetată și redare aleatorie

  1. În timpul redării, atingeți (repetare) sau (amestecare) în mod repetat până când apare modul de redare dorit.
    Poate dura un timp până la începerea redării în modul de redare selectat.

Modurile de redare disponibile diferă, în funcție de sursa de sunet selectată și de dispozitivul conectat.