Recepția radio este slabă. /Se produce zgomot de fond.

  • Conectați antena ferm.