Operațiunea de setare de bază

Puteți seta elemente în următoarele categorii de configurare: Setări generale (General), Setări sunet (Sound), Setări vizuale (Visual), Setări BLUETOOTH (Bluetooth).

  1. Apăsați HOME și atingeți [Settings].
  2. Atingeți una dintre categoriile de configurare.
    Elementele care pot fi setate diferă în funcție de sursă și de setări.
  3. Deplasați bara de defilare în sus și în jos pentru a selecta elementul dorit.

Pentru a reveni la afișajul anterior

Atingeți (înapoi).

Pentru a reveni la ecranul de redare

Atingeți (revenirea la ecranul de redare).