Ascultarea la radio DAB/DAB+

Apăsați HOME și atingeți [DAB+].

Sugestie

  • Setați [Antenna Power] la [ON] (implicit) sau [OFF] în funcție de tipul antenei DAB (nefurnizată).
  • Când [DAB+] este selectat pentru prima dată după efectuarea resetării din fabrică, acordul automat pornește automat. Așteptați să se încheie acordarea automată. (Dacă este întrerupt, acordul automat pornește din nou data următoare când selectați [DAB+].) Dacă nu este memorat niciun post de radio DAB prin acordul automat, acordați atingând [Auto Tune] din (listă).

Comenzi/indicatoare de recepție

Ilustrație a ecranului radio DAB/DAB+

A. (listă)

Deschide lista de posturi de radio.


B. Banda curentă

Schimbați banda (DAB1, DAB2 sau DAB3).


C. Numele grupului de posturi de radio, numele postului de radio


D. (Opțiuni DAB)

Deschideți meniul Opțiuni DAB.


E. SEEK–/SEEK+

Caută posturi de radio.


F. / (stânga/dreapta)

Caută grupuri de posturi de radio.
(Disponibil doar când [Seek By] este setat la [Station Gp].)


G. Numere de presetări

Selectați un post presetat. Glisați la dreapta/stânga pentru a afișa celelalte posturi presetate.
Atingeți și țineți apăsat pentru a memora postul de radio curent pentru presetarea respectivă.