Anularea Modului Demonstrație

  1. Apăsați HOME și atingeți [Settings].
  2. Atingeți [General], apoi atingeți [Demo] pentru a seta la [OFF].
  3. Pentru a părăsi meniul de configurare, atingeți (înapoi) de două ori.