Efectuarea setărilor inițiale

Trebuie să efectuați setările inițiale înainte de a opera pentru prima dată unitatea, după ce ați înlocuit bateria automobilului sau după ce ați schimbat conexiunile.

În cazul în care ecranul cu setările inițiale nu apare atunci când porniți unitatea, efectuați operațiunea de reinițializare la setările din fabrică pentru a inițializa unitatea.

 1. Atingeți [Language] și setați limba de pe afișaj.
 2. Atingeți [Demo] în mod repetat pentru a selecta [OFF] pentru a dezactiva modul demonstrație.
 3. Atingeți [Set Date/Time] și setați data și ora.
  XAV-AX8150(EUR): săriți la pasul 6.
 4. După setarea datei și a orei, atingeți [OK].
  XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN): mergeți la pasul 5.
  XAV-AX8100(UC): săriți la pasul 6.
 5. Atingeți [Tuning Steps], apoi setați pasul de tuning FM/AM. (XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN))
 6. Pentru a reveni la afișajul anterior, atingeți (înapoi), apoi atingeți [OK].
  Apare mesajul de atenționare la pornire.
 7. Citiți mesajul de atenționare la pornire și, dacă acceptați toate condițiile, atingeți [Close].
  Setarea este completă.

Această setare poate fi configurată mai detaliat din meniul de setare.