Se răspunde neintenționat la un apel.

  • Telefonul conectat este setat să răspundă automat la apeluri.
  • Pe această unitate [Auto Answer] este setat la [ON].