Căutarea unui post în funcție de Grupul de posturi

Înainte de funcționare, setați [Seek By] la [Station Gp] pentru căutare în funcție de grupurile de posturi.

  1. Atingeți SEEK+/– pentru a căuta un post.

    Scanarea se oprește când unitatea recepționează un post. Căutați până când se recepționează postul dorit.

Pentru a căuta un grup de posturi

Atingeți lung / (stânga/dreapta) pentru a căuta un grup de posturi și eliberați când grupul de posturi dorit este afișat.

Pentru a memora manual un post de radio

În timp ce recepționați postul de radio pe care doriți să îl memorați, atingeți și țineți apăsat numărul de presetare dorit.

La recepționarea posturilor memorate

Atingeți numărul de presetare dorit.