Căutarea unui fișier pe ecranul listă

  1. În timpul redării de pe USB, atingeți (listă).
    Apare ecranul listă începând cu elementul redat curent.
    Când conectați dispozitivul USB la portul USB, atingeți (audio) sau (video) pentru a afișa lista în funcție de tipul de fișier.

  2. Atingeți elementul dorit.
    Începe redarea.