Setări BLUETOOTH (Bluetooth)

Bluetooth Connection

Activează semnalul BLUETOOTH: [OFF], [ON], [Pairing] (intră în modul standby de împerechere).


Bluetooth Device Info

Afișează informații referitoare la dispozitivul BLUETOOTH conectat la unitate.
(Disponibil doar când [Bluetooth Connection] este setat la [ON] și un dispozitiv BLUETOOTH este conectat la unitate.)


Bluetooth Reset

Inițializează toate setările legate de BLUETOOTH, cum ar fi informațiile de împerechere, istoricul apelurilor, istoricul dispozitivelor BLUETOOTH conectate etc.