Acordul canalelor pentru SiriusXM

Comenzi/indicatoare de recepție

Ilustrație a ecranului radio SiriusXM

A. (listă)

Deschideți lista de canale sau lista de categorii.


B. CH– (canal anterior) /CH+ (canal următor)

Selectați canalul.


C. Număr canal, nume canal


D. Nume artist, titlu melodie


E. (informații)

Schimbați informațiile despre canal.


F. (opțiune SXM)

Deschideți meniul de opțiuni SXM.


G. Numere de presetări

Selectați un canal presetat. Glisați la dreapta/stânga pentru a afișa celelalte canale presetate.
Atingeți și țineți apăsat pentru a memora canalul curent pentru presetarea respectivă.


H. Denumire categorie, informații conținut