Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

 • A Bluetooth-eszköz a headset 1 méteres körzetében van.
 • A headset akkumulátora fel van töltve.
 • Kéznél van a Bluetooth-eszköz használati útmutatója.
 1. Távolítsa el a headset mindkét egységét a töltőtokból.

  A headset automatikusan bekapcsol. Ellenőrizze, hogy a jelzőfények (kék) villognak-e.

 2. Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

  Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), a headset automatikusan párosítási üzemmódba lép, ha eltávolítja a töltőtokból. Ebben az esetben helyezze fel a headsetet mindkét fülére, és folytassa a 3. lépéssel.
  Második vagy további eszköz párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) helyezze be mindkét fülébe a headset egységeit, majd tartsa lenyomva a headset bal és jobb oldali egységen az érintésérzékelőt körülbelül 7 másodpercig.

  A headset viselésekor a következő hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

 3. Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön a headsetet megkereséséhez.

  A Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenik a(z) [WF-SP800N] az észlelhető eszközök listájában.

  Ha nem látható, ismételje meg az eljárást a 2. lépéstől.

 4. Válassza a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő [WF-SP800N] lehetőséget a párosításhoz.

  Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

  *A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

 5. Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközről.

  Néhány eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, ha a párosítás lezajlott. A headset viselésekor a következő hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Tipp

 • A fenti művelet csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
 • A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „A headset gyári értékekre állítása”.

Megjegyzés

 • Eszköz csatlakoztatásakor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WF-SP800N] jelenik meg, válassza ki a(z) [WF-SP800N] elemet. Az [LE_WF-SP800N] kijelzés esetén válassza az [LE_WF-SP800N] elemet.
 • Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben helyezze a headsetet a töltőtokba, és kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
 • Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  • A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  • Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
   A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  • Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszközről.
  • A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
   Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
 • A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközről lehet zenét lejátszani.